Burgerfront + wappiecafe = veilig verbinden.

BURGERFRONT STAAT VOOR:

 • Direct en onmiddellijk uit de lockdown!
 • Terug naar het ‘oude normaal’ !
 • Terugtrekken noodwet!
 • Herstel & respecteer de grondwet!
 • Corona boetes seponeren!

Burgerfront bestaat uit mensen die zelf de keuze maken om te handelen in burgerschap en daar niet toe gedwongen willen worden. Ze eisen in hun hoedanigheid van burger hun vrijheden. Ze houden zich aan het recht en behouden zich het recht voor om regelgeving af te wijzen.

Wappiecafe als onderdeel van de kamer van sociale waarden, ziet zich onderdeel van het burgerfront, als verantwoord burger binnen een groeiend sociaal netwerk in de zorg voor elkaar. Samenwerkende Sociëteiten met wappiecafe als de manier om met elkaar te verbinden.

 • acht dat wijsheid, de creativiteit dient te regisseren;
 • acht de mens en zijn lichaam onaantastbaar in zijn zelfbeschikkingsrecht;
 • acht liefde het enige juiste instrument om de verbintenis te belonen.
 • acht dat het bezitten van eigenaarschap over verbintenissen in de zorg voor elkaar een basis behoefte is voor de mens in het onderhouden van eigenwaarden en zijn levensvreugde;
 • ziet er op toe dat het zelfbestemmingsrecht voorzien is van de juiste krachten en van wijsheid voorzien;
 • is kritisch op media en normen en waarden binnen de (pseudo)wetenschappen;
 • weet dat de feitelijke waarheid te vinden te vinden is aan het einde van de regenboog;
 • Staat open voor elke nevenmaatschappij, zolang deze de mensenrechten respecteren, dus ook in staan voor vervolging, van de gene, die deze overtreden;
 • Acht dat fundamentele mensenrechten grenzen zijn, in het aangaan van verantwoord burgerschap met een overheid en met elkaar;
 • Vindt dat het dragen van de zorg in de breedste zin van het woord, naar herstel en gezondheid werkt, als dit vanuit de eigen regie gebeurt. De Goede GGZ met zijn Persoonlijke diagnose, met een betrokken sociaal netwerk, dat toeziet op de normen en waarden van één ieder binnen dat netwerk.
 • Eigen verantwoordelijkheid en recht op eigenwaarden door de verbintenissen te bezitten die het beste uit je weten te halen. Je erkend en waardeert voor je krachten en in je talenten.
 • Acteert in besloten kring, met uitsluitend participerende leden. Om zo deze basisnormen te kunnen waarborgen.

Vandaar hebben wij de handen ineen geslagen om gezamenlijk leden bij wappiecafe.nl, te ondersteunen waar dit nodig is, in het veilig aangaan van verbintenissen in de zorg voor elkaar.